Bàn khám tai mũi họng loại đơn giản

40.000.000

0963 638 591